DivX 5.0.3

1. Úvod

Tento článek navazuje na předchozí o kodeku DivX 5.0.2, proto se o této nové verzi oblíbeného kodeku nebudu příliš rozepisovat. Hned na první pohled je ale zřejmé, že DivX míří tam, kde pro něj číhají největší zisky (a není se co divit). Kodek pro počítače zůstane jako takový zdarma nebo jen za mírný poplatek, v budoucnu se plánuje s důmyslnou licenční politikou v komerčních zařízeních - DVD přehrávače a přenosné přístroje. Teprve čas ale ukáže, zda to byla správná volba. Faktem ale je, že se DivX Networks snaží přiblížit normálním lidem a zjednodušuje nastavení.

Kodek je stále dodáván ve třech verzích: My se budeme samozřejmně zabývat verzí Pro (GAIN).

2. Bitrate control

Hlavní změnou ve verzi 5.0.3 oproti 5.0.2 je vypuštění záložky Advanced Parameters, kde se nastavovalo Data Rate Control, pouze Performance/Quality bylo přesunuto do druhé záložky General Parameters.

img1

První záložka byla změněna na Bitrate control a nastavuje se zde způsob enkódování, kde je největší změna oproti předchozí verzi ve Variable Bitrate Mode - víceprůchodové enkódování (N-pass rate control):

Další důležitým nastavením je Bitrate modulation. To říká, zda se dává přednost kvalitnějším rychlým (high-motion) nebo pomalým (low-motion) scénám (resp. větší/menší rozkmit bitrate oproti nastavení 0), nastavení na 0 by mělo dodržet konstantní kvalitu ve všech scénách. Právě toto nastavení nahrazuje Data Rate Control, nutno uznat, že je srozumitelnější pro normálního uživatele.

Ostatní nastavení je shodné s předchozí verzí, snad jen Do not prompt with errors and warnings je vhodné zaškrtnout, jinak se kodek bude ptát při každém přepisování log souboru u víceprůchodového enkódování.

3. Profiles

Záložky General parameters a Manage settings jsou shodné jako u předchozí verze, takže se jimi nebudeme zabývat.

img3

Poslední záložka Profiles je druhá velká novinka. V zájmu dodržení kompatibility s různými zařízeními byly vytvořeny čtyři základní profily, které se liší pouze v maximální velikosti obrazu, frame rate, možnosti prokládání a B-frames. GMC a Q-pel není povolenu u žádného profilu. Zde je přehled s ohledem pro PAL:

Profil Handheld Portable Home Theatre High Definition
Zařízení mobily, příruční přehrávače PDA DVD přehrávače, set-top-box, hrací konsole HDTV
Max. dop. rozlišení 176x144 352x288 720x576 1280x720
Max. framerate 15 25 25 30
Max. průměrný bitrate (kbps) 128 768 4000 8000
B-frames Ne Ano Ano Ano
Interlace Ne Ne Ano Ano

Pokud nechcete být omezeni těmito nastaveními, pak lze jen nezaškrtnout Choose your profile a pak lze libovolně zapínat Quarter-pixel, GMC i B-frames.

Nastavení rozlišení a framerate v této záložce má vliv jen na doporučení k nastavení v boxu Hints for conformance, kde se lze dočíst, zda naše nastavení odpovídá vybranému profilu, popř. co udělat, aby odpovídalo.

4. Použití

Podívejme se ještě, jak zautomatizovat použití kodeku s VirtualDubem, většina z vás to jistě zná, takže tuto stránku již číst nemusí.

Nejprve nastavíme vše co se týče střihu, filtrů apod. jako vždy, poté nastavíme video kompresor na DivX 5.0.3 s požadovaným bitratem a nastaveným Multipass, 1sp pass módem, zvuk vypneme (Audio/No audio). Nyní vše přidáme do Job control pomocí File/Save as..., ale zaškrtneme Don't run this job now; add it to job control so i can run it in batch mode.:

vdub1

Nyní změníme bitrate mód v kodeku na Multipass, nth pass a opět stejným způsobem přidáme do Job control, a to několikrát, kolik průchodů chceme použít, u posledního průchodu ale nastavíme navíc kompresi zvuku. Jméno AVI souboru je možné zadat vždy stejné, pokud ale chceme vidět rozdíl mezi jednotlivými průchody, zadejte vždy jiné jméno. Celý proces pak spustíme ve File/Job control pomocí tlačítka Start:

vdub2

Toť vše.

up

>> Návrat na stránku videa