DivX 5.0.5

Převod videa

Využijeme dvouprůchodového zpracování videa, které zajistí vysokou kvalitu. V prvním průchodu se video zanalyzuje. Při druhém průchodu se použijí výsledky z prvního průchodu pro lepąí rozdělování bitrate v různých scénách.

Spustíme program VirtualDub, půjdeme do menu "File", zvolíme "Open video File" (popř. stisneme Ctrl+O) a otevřeme si video soubor.

V menu "Audio" nastavíme "No Audio" a v menu "Video" nastavíme "Fast recompress".

xvid_vdub_1

Zůstaneme v menu "Video" a zvolíme si nabídku "Compression...". V okně nazvaném "Select video compression" si vybereme kodek "DivX Pro 5.0.5 Codec" a stiskneme tlačítko "Configure".

vdub_divx5_cod

Nastavení DivX kodeku

Pro správný převod videa je potřeba nakonfigurovat DivX kodek, aby nám poskytl tu nejlepší kvalitu.

vdub_divx5_cod

Bitrate

Nejdůležitější je zvolit jakým módem budeme video zpracovávat. My se budeme věnovat dvouprůchodovému převodu. Jinak je samozřejmě zvolit jednoprůchodový převod (používá se pro nahrávání z TV karet) nebo vícenásobný průvod (Při dalších průchodech dochízí k aktualizaci log souborů a nové poznatky se aplikují v dalším průchodech). Ja si myslím, že dva průchody jsou zcela postačující.

Navolíme tedy následující hodnoty:

Variable bitrate mode: Original 2-pass, 1st pass

Toto nastavení znamená, že jsme si zvolili z dvouprůchodové metody první průchod. Zdrojové video bude v prvním průchodu analyzováno a poznaky budou zaznamenány do log souboru. Tyto poznatky se potom využijí při druhém průchodu.

Encoding bitrate: 1151 (Bitrate, které nám vypočítal program GordianKnot)

Poznámka: Mělo by být zaškrtnuta položka Do not promt with errors and warnings. Zajistá nám, že se program nebude vyptávat při vícenásobných průchodech na přepsání log souborů.

General Parameters

Přejdeme na záložku General Parameters.

vdub_divx5_cod

Enable Crop - umožňuje ořezat rozlišení videa ze všech stran

Enable Resize - umožňuje změnit rozlišení videa

Psychovisual Enhancement - Pomocí psychovisuálního modelu během kódování dochází k lepší kompresi bez ztráty kvality a to díky znalostem o lidském visuálním systému.

Pre procesing Source - DivX Pro zahrnuje nově patentovaný algoritmus pro noise reduction pre-procesing., který dokáže zlepšit kvalitu u filmů, které obsahují hodně šumu (např. starší filmy).

Max Keyframe interval: - určuje maximální interval, po kterých jsou do videa vkládány klíčové snímky. Hodnotu ponecháme na 200, při NTSC filmech můžeme nastavit 300.

Scene change threshold: - Nastavení vyhledávajícího algoritmu pro změny scény. Ponecháme hodnotu na 75%.

Interlacing: - DivX umožňuje použít základní interlacing. Tuto možnost ale nevyužijeme, měli jsme možnost ji použít při tvorbě AVS Scriptu.

Manage Settings

Pokud si nepamatujete nastavení kodeku pro různé případy, můžete si uložit nastravení. Nastavíte si všechny parametry kodeku a stisknutím tlačítka Add codec settings uložíte aktuální nastavení kodeku pro další použití.

vdub_divx5_cod

Profiles

Firma DivXNetworks v rámci zachování kompatibility z různými zařízení stanovila čtyři základní profily. Tyto profily je možné použít pro převod videa. Tyto profily se liší pouze v maximální velikosti obrazu, frekvenci videa (framerate), možnosti prokládání a použítí B-frames. Funkce GMC (Global Motion compensation) a Q-pel nejsou povoleny v žádném profilu.

vdub_divx5

Přehled profilů a jejich nastavení:

 
profil_handheld
profil_portable
profil_home
profil_high
Použití:
mobily, dig. přehrávače
PDA, přehrávače videa
DVD přehrávače, set-top-box, hrací konsole
HDTV
Max. doporučené rozlišení
176x144
352x288
720x576
1280x720
Max framerate
15
25
25
30
Max. MB za sekundu
1485
9900
40500
108000
Max. průměrný bitrate
128
768
4000
8000
Možnost použití B-frames
Ne
Ano
Ano
Ano
Možnost použití Interlacing
Ne
Ne
Ano
Ano

Pro to, abychom mohli zvoleného profilu využít, je nutno pro to udělat několik kroků:

1. vybrat možnost Choose your Profile a stanovit profil, který použijeme

2. nastavit rozlišení videa

3. nastavit frekvenci videa.

V pravém dolním rohu se zobrazují informace, co je ještě potřeba udělat, aby byla zachována kompatibilita s daným profilem.

vdub_divx5

Musíte dosáhnout následující hlášky: The current setting conforms tot the Home Theatre Profile!

Nyní máme nastavený první průchod pro zpracování videa. Ukončíme nastavování DivX kodeku (2x Tlačítko OK).

Uložení prvního průchodu

Nyní stiskneme tlačítko F7 pro uložení AVI souboru.

vdub_divx4

!!! POZOR !!! Opět je důležité zaškrtnout CheckBox s názvem "Don't run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode". V překladu to znamená, že proces převodu se nespustí ihned, ale zapíše se do dávkového souboru. Tuto úlohu můžeme potom spustit později.
Nyní uložíme avi soubor tlačítkem "Uložit".

 

Je důležité zaškrtnout Add operatio to Job list and defer procesing. Zaškrtnutím tlačítka zabráníme okamžitému spuětění procesu a zařadíme jej do takové fronty.

Konfigurace druhého průchodu

Nyní se vrátíme zpět na nastavení kodeku. Neměníme žádné hodnoty, pouze vybereme metodu 2-pass, second pass.

Vdub_divx5

Opět dvakrát stiskneme tlačítko OK. Znovu stiskneme tlačítko F7 pro vyvolání uložení souboru. Zvolíme v menu "File" nabídku "Save file as AVI. Opět zaškrtneme volbu Add to Job list a stiskneme tlačítko Uložit.

xvid_vdub

!!! POZOR !!! Opět je důležité zaškrtnout CheckBox s názvem "Don't run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode".V překladu to znamená, že proces převodu se nespustí ihned, ale zapíře se do dávkového souboru. Tuto úlohu můžeme potom spustit později.
Nyní uložíme avi soubor tlačítkem "Uložit".

Vlastní převod videa - Spuštění Job Control

Nyní si stačí vyvolat "Job control" tlačítkem F4 nebo v nabídce "File" položku "Job control ...". Uvidíme naše naplánované úlohy.

xvid_vdub

Nyní stačí stisknout tlačítko Start a počkat si "pár hodin" na výsledek.

up

>> Návrat na stránku videa